Advocaten hebben te weinig oog voor kinderen bij echtscheidingen (artikel)

Met verbazing hang ik geregeld aan de telefoon met advocaten die opgaan in de strijd van ouders. Ouders van kinderen die om verschillende redenen bij de Jeugdbescherming, waar ik met trots voor werk, zijn terechtgekomen. Complexe echtscheidingen, verwaarlozing, huiselijk geweld: mijn collega’s en ik constateren het geregeld. Door dagelijks overleg met gedragswetenschappers en deskundigen in het veld van kindveiligheid komen wij in actie voor deze kinderen. Hierbij nemen wij besluiten die niet altijd door ouders gedragen (kunnen) worden. In de overweging wordt altijd rekening gehouden met alle partijen, meervoudige partijdigheid noemen we dat. Ouders kunnen door veel verschillende redenen de veiligheid van hun kinderen niet meer garanderen. Soms tijdelijk, soms voor langere tijd.

Gelukkig bestaat voor iedereen de mogelijkheid om een advocaat in de arm te nemen. Helaas blijkt geregeld dat deze advocaten enkel het gelijk van hun cliënt willen behalen en onvoldoende kijken naar wat dat betekent voor de kinderen. Zo zijn er advocaten die ouders adviseren om zich volledig te verzetten tegen Jeugdbescherming. Hierbij vraag ik mij geregeld af of dit te maken heeft met een eigen negatieve ervaring in de jeugd. Altijd heb ik advocaten gezien als bemiddelaars die breder kijken dan een ieders recht. Wat ik helaas geregeld zie is provocatie, het bijdragen aan frustraties en het adviseren van ouders om niet meer in gesprek te gaan. Adviezen en handelingen die extra stress en ontwikkelingsgevaar meebrengen voor de kinderen voor wier bescherming wij zo hard werken.

De (sociale) advocatuur draagt hierdoor te weinig bij aan het vergroten van de kindveiligheid. Het zou een enorme steun zijn voor de kinderen als dit wel zou gebeuren. Houdt ouders een spiegel voor, verplaats je in het kind. Geef ouders niet nog extra stress. Kinderen ervaren deze stress maar hebben nog geen woorden die ze eraan kunnen geven en blijven dus met negatieve gevoelens rondlopen.

Pak de rol als bemiddelaar op en blijf uit de strijd! Zet je in om deze hulpbehoevende kinderen te beschermen. Jullie hebben veel invloed wat betreft stressreductie van deze kinderen. Jullie kunnen ouders overtuigen om weer in gesprek te gaan, om hun eigen aandeel in te gaan zien.

Laten wij, advocatuur en jeugdbeschermers, samen toewerken naar bemiddeling en het gesprek niet uit de weg gaan. Samen kunnen we de veiligheid van de jeugd in Nederland vergroten.

https://www.parool.nl/columns-opinie/advocaten-hebben-te-weinig-oog-voor-kinderen-bij-echtscheidingen~b9af974a1/

Oorspronkelijk artikel in Het Parool 11 januari 2021